Q: Đi tiểu trong bể bơi thì có được không?
___________
___________
A: Satbir Singh, :B
Có chứ, bạn nên làm như vậy.
Và đây là lý do.
Tình huống này cũng tương tự như thế lưỡng nan của người tù vậy.
Giả sử có hai người đang ở trong bể bơi, A và B, và cả hai người này đều cần đi tiểu.
Bây giờ, chúng ta hãy xem xét các trường hợp sau:
Trường hợp 0 - A và B đều nhịn.
Trường hợp 1 - A đi tiểu còn B thì nhịn.
Trường hợp 2 - B đi tiểu còn A thì nhịn.
Trường hợp 3 - Cả A và B đều đi tiểu.

Trường hợp tốt nhất cho cả A và B - Có người sẽ nghĩ rằng trường hợp 0 là tốt nhất cho cả hai người đó. Nhưng nghĩ như thế thì sai mất tiêu rồi. Bởi vì họ chẳng có phần thưởng nào nếu nhịn tiểu cả. Trường hợp tốt nhất ở đây sẽ là: một người đi tiểu, còn người kia thì nhịn tiểu vì bể bơi sẽ ít bị “ô nhiễm" hơn.
Trường hợp xấu nhất cho cả A và B - Tương tự, chắc sẽ có người cho rằng trường hợp 3 là xấu nhất cho cả hai. Nhưng mà như thế cũng sai nốt. Trường hợp xấu nhất đối với A là: B đi tiểu mà A lại nhịn. Điều này cũng đúng với B.

Câu hỏi thường gặp:
Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu ai cũng nghĩ như vậy và đi tiểu?
Vậy thì bể bơi sẽ bị “ô nhiễm" nhiều nhất. Đúng vậy, điều đó là thật đấy. Nhưng hãy nghĩ về viễn cảnh mà bạn không đi tiểu còn đứa khác thì tha hồ “xả". Đó là lúc bạn rơi vào tình huống tệ nhất rồi đấy.
Vì thế, cứ thoải mái đi bạn êiii. Chẳng có gì mà phải xấu hổ đâu.
Trong hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'pee or not to pee that is the question'