Hành trình tìm hiểu về các môn của Đông phương bắt đầu bằng các môn Nho - Y - Lý - Số


Nho: Tứ thư, Ngũ kinh, những môn Lễ giáo để hiểu căn bản, học để thi ra làm Quan
Y: Học về cây cỏ  làm thuốc chữa bệnh cứu người
Lý: Dịch lý, Địa lý cái lẽ biến dịch trong trời đất
Số: Các môn bói toán Tử vi, Tứ trụ định hướng đi trong cuộc đời
Vào thời đại bùng nổ dữ liệu, có cơ hội được tiếp cận và tổng hợp lại nguồn kiến thức của Thời đại truyền thống, tôi đã tạo ra các tủ tài liệu để học và tìm về nguồn cội.

0. Học chữ Hán
Học tiếng Phạn
@ Văn sử Việt Nam
1. Nho học
2. Y học
3.1. Dịch lý
3.2. Địa lý - Phong thủy
4. Số : Môn này bắt nguồn từ Thiên văn nên phải học Thiên văn trước
4.1. Thiên văn - Lịch pháp
4.2. Tử vi
4.3. Tử bình
4.4. Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp
4.5. Tướng pháp
4.6. Giải mộng
5. Huyền thuật
6. Học giả Vũ Tài Lục
7. GS. TS Nguyễn Hoàng Phương
8. Cách tải sách Mediafire
Đây là kiến thức của quan Văn hồi xưa.

Còn Quan Võ
1. Binh thư Yếu lược
2. Võ thuật Trung Hoa