Liệu rằng cuộc sống và vạn vật trên cõi này chúng ta có thể gọi tên, hay dùng các hệ thống từ ngữ của các ngôn ngữ, để mô tả chúng? Liệu có hay không những tư duy đều bị giới hạn trong các công cụ mô tả? 
Chúng ta có thể mô tả 1 đoạn tin tức bằng âm thanh, hình ảnh, chữ...chúng ta có thể mô tả thông tin bằng thư tín, mô tả cảm xúc bằng tranh, nhạc. Chúng ta mô tả một quan điểm bằng giọng nói...Sâu hơn là chúng ta mô tả các tư duy bằng các khái niệm thông qua hệ thống ngôn ngữ.
Ngay kể cả nói riêng về công cụ ngôn ngữ, thì cũng đã có những sự khác biệt về tư duy trong các hệ thống ngôn ngữ của các quốc gia. Không thể nói một ngôn ngữ nào đó là chuẩn mực và đầy đủ để mô tả mọi thứ cho toàn bộ vạn vật cho cõi này. Chỉ qua hệ thống ngôn ngữ cũng đủ thấy rằng còn nhiều thứ nằm bên ngoài sự mô tả của hệ thống ngôn ngữ này so với hệ thống ngôn ngữ khác. Vậy giả dụ rằng nhân loại này đại đồng dùng chung 1 hệ thống ngôn ngữ, khi đó ta có dám khẳng định rằng nhân loại này đã đi đến giới hạn, không còn một thứ gì nằm bên ngoài khả năng mô tả!?
Nằm bên ngoài sự mô tả ý tôi là ngôn ngữ, hình ảnh, hoặc kể cả là âm thanh hoặc bất cứ phương pháp mô tả nào đó có thể.
Nếu chúng ta khẳng định mọi vấn đề đều có thể mô tả vậy chúng đã bị giới hạn trong các công cụ, vì không có công cụ nào vô tận cả, mọi công cụ hiện tại đều có giới hạn. 
Vậy nếu thừa nhận còn cái gì đó mà ta không rõ, chúng nằm bên ngoài ranh giới khả năng mô tả của các công cụ thì sao? Câu hỏi đặt ra là chúng có tồn tại hay không? Và nếu tồn tại thì chúng sẽ được mô tả bằng cái gì?