Chào các bạn, những người sẽ đọc, cá nhân mình trước hết tự giới thiệu bản thân như một thực thể tồn tại độc lập bên trong xã hội, là nghệ phẩm hiện sinh được gây dựng bởi một tỉ lệ xắc suất ngẫu nhiên sau các quá trình quan hệ tình dục của ba má. Vượt qua một khoảng thời gian đối với mình vừa dài dòng, nhưng cũng như ngày hôm qua, đưa bản thân mình hiển hiện tại đây, qua những dòng chữ hay một cách thức khác được thừa nhận bởi xã hội con người ban cho mình sự hiển hiện.
Xét đặt bản thân dưới góc nhìn khách quan ở ngưỡng cửa thứ ba, bản thân mình đơn giản là một thực thể 27 tuổi 11 tháng (có thể tuổi sinh học là già hơn đâu đó ngưỡng này …). Hiện tại đang sống đang đóng vai trò chức năng trong minh định của chính bản thân, nhưng bản thể con người sinh tồn là tương tác là vận hành bên trong xã hội liệu có phải không, muốn thỏa mãn giấc mơ của chính mình, mỗi cá thể sẽ tìm kiếm bên trong xã hội đó những mục đích tương đồng, những điểm giao thoa, hội tụ khác nhau để qua đó, bằng tầm nhìn hạn hẹp xếp đặt bản thân một cách hợp lý tiếp cận với những điểm giao thao đó.
Một trong các nguyên tắc cơ bản của nghệ thuật viết, như một hình thức học tập, là tính mục đích, thay vì những cảm xúc ngẫu nhiên dẫn dắt con người đi lang thang qua hết những phạm trù lang thang này đến với phạm trù lang thang khác. Nhưng mà như vậy, chính ở đây bản thể của mình không biết nữa, mỗi từ ngữ trôi qua bàn phím, hiển hiện bên trên nền tảng này hàm nghĩa của nó mô tả một cách mơ hồ những tư tưởng gì.
Có lẽ là như vầy bởi vì bản thân mình thấy việc tự hỏi, như nó vốn có, xây dựng nguyên mẫu con người vờn quanh năng lực tò mò đối với mạng lưới quanh mình, ưa thích kiếm tìm lý giải hợp lý, dẫn dắt con người mình đến đây chăng, ở điểm đó mỗi dòng viết ra như để sắp xếp, như để gây dựng lại nguyên mẫu tư duy vô cùng tầm thường này.
Cảm ơn, cảm ơn mọi người những sinh linh tuyệt diệu, nếu có đi qua, lướt qua bài viết … ngắn ngủi này.