Mọi người có cách nào để những bài viết của mình ở chế độ riêng tư không ? Hoặc tệ hơn là xóa chúng đi cũng được.
Mình mới biết được những dòng mình viết đã được người quen của mình đọc được, thật ra đấy là nhật ký và mình chỉ muốn mình đọc hoặc là người xa lạ với mình, chứ mình không hề muốn người quen đọc được những dòng mình viết. Tệ hơn là người quen đó mang câu chuyện của mình đến với nhận vâtj được mình nhắc đến. Mình cảm thấy không vui. 
Mình nghĩ có lẽ họ đã cười nhạo mình rất nhiều
Và giờ mình muốn hỏi cách để ẩn bài hoặc xóa bài đi...