Tôi thấy một sự kiện thế này :
Anh A là một quản lí cấp trung, anh dẫn dắt một nhóm nhỏ những newbie . Một hôm công ty quyết định nhận một số lượng máy móc hư về và nhóm anh A được phân công sửa chúng, khi đó họ phải đến làm việc cả ngày đêm để mong hoàn thành tốt tiến độ và vấn đề bắt đầu. Ở nơi sửa máy chỉ có ghế không có đệm hoặc ngủ gạch, với anh A việc ngủ thế này là bình thường và tiết kiệm nhưng với các bạn newbie thì thật khó nói, họ quyết định sẽ đi khách sạn ngủ vì nơi sửa máy thì xa nhà.
Đến đây bạn thấy thế nào?
Hi vọng bạn đã trả lời câu trên. Đến đây tôi xin giải định newbie là các bạn trẻ có tài họ có khả năng tự lo cho bản thân nếu mất việc và việc chi cho phí khách sạn hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả, không ảnh hưởng gì đến việc họ tiết kiệm hay đầu tư hay bất cứ khoản nào.
Vậy theo bạn các newbie nên tiết kiệm khoản tiền chi phí khách sạn có nghĩa ' nhập gia tuỳ tục', sếp đang hưởng gì mình cũng hưởng đó hay họ nên tự lo cho chính mình?