Mình cũng chẳng phải bộ giáo dục mà đao to búa lớn được, nên sau đi cũng chỉ là ý kiến của mình thôi. Có thể có một vài chỗ không đúng.
Nghe đến sử, ai ai cũng nghĩ đến cảnh thầy cô trên bảng nói rồi học sinh chép như một cái máy, nhưng mục đích môn lịch sử là gì?
Hướng về cội nguồn, diễn biến
Môn lịch sử là một môn đáng lẽ phải là một môn thú vị khi nó nói về diễn biến, các sự kiện và các trận đánh rất hay. Không phải là thuật toán vô hồn, cũng không phải môn Văn rồi có 1 câu cô bôi 10 câu. Vậy tại sao người ta lại ghét sử như thế?
Số và số
Chẳng khác nhau với toán là mấy
Toán thì còn có công thức, học giỏi Toán thì sẽ được tôn trọng, còn bạn giỏi Sử á? Người ta sẽ nhìn bạn như "thần đồng" rồi lại phang thêm mấy câu: Mày bị điên à mà giỏi Sử?
Intro xong rồi, giờ đến phần chính.
Các con số chẳng khác gì toán, đáng lẽ các con số người chết, người bị thương sẽ khiến người ta xót xa, các con số quan địch bị chết sẽ khiến người ta khoái chí. Thì Sử lại chỉ đưa ra con số rồi kiểu: Mày chép vào, nhanh lên rồi đi học các môn chính. Mà người học sử sao có thể tưởng tượng đến con số trăm còn nói gì đến cả trăm nghìn hay thậm chí cả chục nghìn. Hãy đặt bản thân bạn vào người học Sử của Việt Nam.
Vào lớp sử, cô giáo đi vào rồi bắt đầu chào hỏi. Chào hỏi xong thì lại bắt đầu đọc và đọc, học sinh chép như cái máy. Thêm kiểm tra miệng mà nhớ cả đống con số đấy ?
Lỗi do ai?
Theo ý kiến mình
Nếu mà bạn thuyết trình, bạn thuyết trình không hay, người ta bỏ đi thì lỗi do ai? Do bạn chứ còn ai? Bạn hát không hay, người ta không nghe nhạc bạn hát nữa, thì lỗi người ta chắc? Tất nhiên là lỗi của bạn vì bạn hát không hay, hát không phải thế mạnh của bạn. Thế bạn học Sử rồi người dạy dạy không tốt thì lỗi bạn à?
Vấn đề
Cũng theo ý kiến mình nốt
Theo mình, môn Sử có các vấn đề sau.
-Các con số rối răng rối mù
-Diễn biến gói gọn trong lời nói
Phương án
Cũng vẫn là theo ý kiến mình
Theo mình có 2 vấn đề nêu trên, mình sẽ đưa ra phương án cho vấn đề số 1 và 2
Tại sao không gói gọn trong 1 bộ phim? Ai mà chả thích xem phim? Kể cả một bộ phim 2d môn Sử sau các giờ học mệt mỏi cũng đã đủ và giúp người ta nhớ rồi. Thực ra học Sử cũng chẳng giúp gì cho tương lai nhưng ít nhất mình nghĩ các phương án này sẽ khiến người ta yêu Sử hơn và cũng dễ dàng qua khỏi các lần kiểm tra miệng với thi với xem phim cũng giúp xả stress sau các giờ học căng thẳng.