Từ một cuộn film Kodak Gold 200 outdate bằng đúng số tuổi của mình (19 năm) và con máy Canon A1 - 50 1.8. Màu ra ám xanh lét vì hết hạn quá lâu. Nhưng vui vì đem tráng vẫn lên hình.
VẪN LÀ L, VÀO MỘT BUỔI SÁNG ĐẦY NẮNG VÀNG.
chẳng cần nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần nghiêng đủ lòng anh là vừa...
cô bạn của tôi không deep như người khác huhu chụp hình tăng động vờ lờ..
một chiếc outnet thật xinh :">