Trên đời này không có gì là mãi mãi phải không ai ơi?
2019 cũng đã sắp khép lại rồi, buồn vui hỷ nộ ái ố rồi cũng sẽ qua nhanh thôi, muộn phiền khó khăn rồi sẽ ổn và chẳng ai lại sầu bi hết cả một đời người.
Thế nhưng mà, em vẫn còn chênh vênh quá. Bao nhiêu chuyện cũ vẫn dở dở dang dang vẫn nằm ở đấy. Tình cảm, suy nghĩ trong em như một cuộn tơ vò, càng gỡ lại càng rối. Và ước mơ và đam mê thì lúc đầy, lúc cạn. Nửa vời và chẳng đi đến đâu đâu.
Mọi người khuyên em hãy viết ra hết, thì chuyện sẽ ổn thôi, đừng lo.
Nhưng,
Em biết phải viết gì đây bây giờ?