Sáng nằm mơ đi học. Rất là real. Mơ học đại học trường kiểu không phải trường cũ mà loại trường mới ngoại thương.
Cảm xúc trong mơ thật trong veo. Háo hức và hồi hộp.
Đi học là được thực sự bắt đầu lại 1 khởi đầu mới. Làm những điều mới mẻ. Kể ra 20 năm qua đời mình không có nhiều khởi đầu lắm lúc cấp 3, đại học, đi làm.
Nghĩ lại thấy nhớ và quý cái lúc học cấp 3.
Nếu đúng ẩn ức là những điều khao khát mà ta hay nghĩ ban ngày và giải tỏa ở trong mơ thì có lẽ mình cũng thèm thay đổi lắm.