Cài đặt bản mới nhất của Microsoft Edge:

Chọn Start -> Setting -> Language -> Add a preferred language -> Tìm gói tiếng việt và cài đặt (nếu bạn chưa cài).
Chờ đợi là hạnh phúc:
Khởi động lại Edge -> Vào một bài bất kỳ -> Click chuột phải -> Read aloud -> Enjoy.
Kết quả:
(Điểm trừ là chưa đọc được chữ D' của bác Andy :v)
Ý kiến riêng: Cá nhân mình thấy chỉ nên nghe audio những bài không cần suy ngẫm, chiêm nghiệm nhiều.
Sử dụng tương tự với các trang mạng khác và ngôn ngữ khác.
Hy vọng có ích cho mọi người!

Levi 29/06