Mình đang chuẩn bị hồ sơ du học. Mình được biết hoạt động ngoại khóa là một điểm cộng. Cho nên có một số bạn trẻ tham gia tình nguyện với ý nghĩ: "chà, tham gia cái này sẽ tốt cho profile của mình lắm đây" thay vì là mình muốn giúp đỡ mọi người . Mình cảm thấy có cái gì đó "sai sai", nhưng mình không diễn giải nó ra được. Nếu mình bắt đầu 1 việc gì đó chỉ vì muốn profile trông xịn, liệu có phải là thực dụng??