hYêu ko? Để sau....
Bạn đã từng quen 1 cô gái hướng nội bao giờ chưa?Có 1 cô gái nào đó bạn biết mà lúc nào nhìn thấy cô ấy cũng thấy cô ấy đang học bài,đọc sách ,hay chỉ đơn giản là đang nghe nhạc và phiêu 1 mình chưa ?
Có bao h bạn thắc mắc 1 cô gái như thế khi yêu thì thế nào không?
Là một người trộn lẫn giữa 2 thái cực,mk mang xu hướng hoà hợp hơn,tuy vậy trong thâm tâm mk luôn hướng về bên trong nhiều hơn.
Đúng,mk là 1 cô gái hướng nội