Trời mưa
Căn phòng
Mùi mưa
Lạnh sống lưng
Mưa rơi trên mái tôn
Lộp bộp