tự cho mình là người có kỷ luật nhưng thực hiện thì như cc
sống thì ngông mà trong bản thân thì lông bông
tự cho bản thân mình là nhất nhưng có làm được gì đâu
ngoài thề hẹn mấy câu cho cảm giác thêm ngầu
chán để xem kết quả cuối tháng m ra sao r nhìn lại bài viết này sẽ thấy m thảm hại thế nào