1. Khác biệt là gì

Khác biệt bao gồm khác biệt về tuổi tác, giới tính, trình độ.

1.1 Khác biệt về tuổi tác

Tuổi tác khác nhau sẽ tạo ra những trải nghiệm khác nhau, trải nghiệm chỉ có thông qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng niếm, ý nghĩ và các chi cảm nhận. Việc những người có trải nghiệm khác nhau diễn đạt về một ý tưởng nào đó gần như là vô nghĩa khi mà người chưa từng trải nghiệm về việc đó gần như là không thể hiểu được về ý tưởng đó. Về cơ bản ý tưởng đó chỉ có khi đã có trải nghiệm về việc đó, không có trải nghiệm giống nhau mà chia sẻ về các ý tưởng giống như là “ông nói gà, bà nói vịt”.

1.2 Khác biệt về giới tính

Giới tính khác nhau sẽ tạo ra những quan điểm khác nhau về những vấn đề trong cuộc sống. Quan điểm là cách chúng ta nhìn nhận về một sự vật hiện tượng nào đó. Quan điểm khác nhau sẽ tạo ra những cách đánh giá khác nhau. Cách đánh giá khác nhau sẽ tạo ra những mức giá khác nhau. Mức giá khác nhau sẽ tạo ra những sự quan tâm khác nhau. Với giới tính này khi nhìn nhận về một sự vật hiện tượng nào đó thì đánh giá nó cao trong khi ở giới tính khác thì lại đánh giá nó lại thấp và ngược lại. Nếu như hai luồng quan điểm đó gặp nhau sẽ luôn tạo ra sự xung đột về sự đánh giá, nếu là quan hệ công việc sẽ tạo ra sự bất đồng quan điểm, còn nếu là quan hệ gia đình sẽ tạo ra “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”.

1.3 Khác biệt về trình độ

Trình độ khác nhau sẽ tạo ra những cách giải quyết vấn đề khác nhau. “Vấn đề” là thứ tạo ra cuộc sống, vấn đề ở mọi mặt, mọi nơi, mọi lúc. Chúng ta sống để giải quyết những vấn đề của bản thân và người khác. Bao gồm những vấn đề của thế hệ trước, thế hệ hiện tại và thế hệ tương lai. Cách chúng ta giải quyết vấn đề là cách chúng ta sống, và đó tạo ra sự khác biệt về trình độ của mỗi người. Người có trình độ cao sẽ giải quyết vấn đề một cách dễ dàng; đơn giản, nhẹ nhàng, còn người có trình độ chưa cao sẽ giải quyết vấn đề một cách khó khăn, phức tạp, mệt mỏi. Bởi vậy mới có một chương trình gameshow có thể kéo dài được tới 7 mùa mà vẫn còn được mọi người quan tâm với câu slogan thương hiệu: “Cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc”.

2. Đồng tính

Những sự khác biệt trên sẽ tạo ra những sự phản ứng khác nhau với những sự khác biệt đó. Với người không thích sự khác biệt họ sẽ có xu hướng thích một người có tuổi tác, giới tính và trình độ giống mình, vì đơn giản họ tìm được sự đồng cảm ở người giống tính mình đó. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu họ chấp nhận và sống với những người giống tính mình đó, nhưng với áp lực xã hội hay áp lực công việc họ bị buộc phải ở trong những mối quan hệ có tuổi tác, giới tính, trình độ khác tính mình.
Điều đó tạo ra sự không thoải mái cho họ và cho người khác, trừ khi nào họ tôn trọng sự khác biệt hay nói cách khác họ tôn trọng sự khác biệt về tuổi tác, giới tính, trình độ với người khác tính mình thì họ mới có sự thoải mái. Việc phải ở trong một hay nhiều mối quan hệ khác tính mình tạo ra những sự bất đồng tính cách. Vậy nên việc thích một người hay một nhóm người giống tuổi tác, giới tính, trình độ cũng mình là một việc hoàn toàn bình thường khi mà họ chưa có thời gian học cách tôn trọng sự khác biệt.
Sự thích đó đến từ sự đồng cảm tính cách hay còn gọi tắt là đồng tính.
Tuy nhiên ngày nay mối quan đồng tính khác giới được cho bình thường, còn mối quan hệ đồng tính cùng giới được cho là không bình thường. Trong khi việc đồng tính hay không đồng tính không quan trọng bằng việc tôn trọng sự khác biệt hay không tôn trọng sự khác biệt. Nếu họ chưa có thời gian học cách tôn trọng sự khác biệt thì họ cứ ở trong mối quan hệ có sự đồng cảm về tính cách trong mối quan cùng giới hay khác giới với họ, nếu họ đã tôn trọng sự khác biệt thì họ mới được phép ở trong các mối quan hệ khác biệt họ bao gồm cả cùng giới và khác giới họ.
Không nhất thiết phải “bị” ở trong những mối quan hệ khác biệt trong khi họ hoàn toàn chưa sẵn sàng cho sự khác biệt đó. Việc bị ép hoặc bị thỏa hiệp bởi những người bị “bị” trước đó mà nếu bản thân người đó không có lập trường rõ ràng sẽ dễ dàng “bị” theo như những người đó. “Bị” theo người viết nói ở đây có nghĩa là những người chưa sẵn sàng cho sự khác biệt nhưng bị buộc phải ở trong những mối quan hệ khác biệt khiến cho họ không thoái mải. Và thay vì tìm cách giải quyết sự không thoải mái đó, họ lại tìm cách đẩy những người khác “bị” giống họ.
Đó hoàn toàn là sự trẻ con, ích kỷ, yếu đuối. Đối lập hoàn toàn với những người có sự tôn trọng về tuổi tác, giới tính, trình độ.

3. Tôn trọng

Như đã nói ở trên những người “bị” sẽ cố gắng tạo ra những người “bị” giống họ. Việc đó đồng thời tạo ra những người “bị” khác, đồng thời cho thấy một sự không tôn trọng chính bản thân họ và người khác. Thay vì giải quyết những vấn đề của mình họ tạo ra những vấn đề cho người khác.
Những vấn đề đó sẽ có những người giải quyết được và sẽ có những người chưa giải quyết được. Người giải quyết được là những người có sự tôn trọng về tuổi tác, giới tính, trình độ với người khác mình. Người chưa giải quyết được sẽ là những người chưa có sự tôn trọng về tuổi tác, giới tính, trình độ với người khác mình.
Trong khi tỷ lệ người chưa giải quyết được luôn luôn cao và lây lan một cách nhanh chóng vì môi trường công việc áp lực, chen chúc, san sát, cuộc sống không có thời gian riêng cho bản thân để mà có thời gian học cách tôn trọng sự khác biệt. Khi phải ở trong môi trường khác biệt mà bản thân chưa thật sự tôn trọng sự khác biệt, càng làm cho sự không tôn trọng sự khác biệt ấy khó được giải quyết.
Trong khi sự tôn trọng luôn luôn cần thiết và ai ai cũng muốn được sự tôn trọng. Nhưng không phải ai cũng biết cách cũng như là có thời gian để mà cho và nhận sự tôn trọng. Việc cấp bách là mỗi người nên dành thời gian riêng cho bản thân, ở cùng những người đồng cảm tính cách với mình, giãn cách với những người khác biệt tính cách với mình cho đến khi học được cách tôn trọng sự khác biệt thì mới được phép ở trong những mối quan hệ khác biệt.
Những gia đình, những công ty nên xây dựng những môi trường phù hợp cho từng thành viên, nhân viên mình. Biết được thành viên, nhân viên mình là ai và cần làm gì cho họ thì hãy lập gia đình, lập công ty. Lập gia đình, lập công ty mà không có sự quan tâm thành viên mình, nhân viên mình khó lòng mà phát triển cái gia đình, cái công ty ấy được.

4. Bình đẳng giới

Bình đẳng giới ở đây là như ở nói ở trên, “đẳng” được phân biệt bởi sự tôn trọng hay không tôn trọng sự khác biệt. Chưa tôn trọng sự khác biệt thì ở trong “đẳng” đồng cảm tính cách, đã tôn trọng sự khác biệt thì ở trong “đẳng” khác biệt tính cách.
Ở trong “đẳng” đồng cảm tính cách chưa hẳn là thấp và ở trong “đẳng” khác biệt tính cách chưa hẳn là cao. Đẳng ở đây còn có nghĩa là mình thế nào thì mình ở thế ấy. Có lúc mình ở thế này có lúc mình ở thế khác, điều đó cũng hoàn toàn bình thường. Nó giống như đôi lúc muốn ở cùng mối quan hệ đồng cảm tính cách để chia sẻ, đôi lúc muốn ở cùng mối quan hệ khác biệt tính cách để cân bằng bao gồm cả cùng giới và khác giới.
Điều quan trọng đó là hiểu được sự đồng cảm tính cách và sự khác biệt tính cách, hiểu được tức là người có sự hiểu biết về bình đẳng giới, không hiểu được tức là người không có sự hiểu biết về bình đẳng giới.
Không hiểu biết tạo ra sự u minh. Đừng để trở thành ung thư rồi mới đi tìm hiểu.