Kéo. Búa. Bao. Cái nào mạnh nhất?
1. Kéo bị Búa đập.
Búa thì bị Bao bọc.
Bao tưởng trùm sỏ nhưng lại là đối tượng mà Kéo có thể cắt rách.
2. Kéo không đọ lại tên Búa cứng cứng to to kia, ấy vậy mà có thể tha hồ uy hiếp kẻ có khả năng dìm Búa là Bao.
Búa dù bị Bao ăn hiếp nhưng vẫn dư sức cho Kéo no đòn.
Bao có bị Kéo cắt tơi tả đi nữa cũng không thể phủ nhận Bao thắng thế Búa - kẻ trên cơ Kéo.
3. Thử nói khác đi!
Kéo làm tan nát đời Bao nhưng đâu có dám ho he chọt Búa.
Búa có thể đập Kéo ra bã nhưng lại chịu thua Bao không một chất sắt.
Bao đánh phủ đầu Búa ổn đấy nhưng với Kéo thì vô dụng rồi.
...
Cách nói khác nhau có thể nâng tầm hoặc hạ bệ giá trị.
Trong trò chơi dân gian này, tất cả người chơi chỉ có thể ra hai trong ba loại, xuất hiện loại thứ ba thì bất phân thắng bại - một vòng tuần hoàn không hồi kết.
Không tồn tại kẻ mạnh nhất, chỉ có kẻ mạnh hơn.
Xin giới thiệu một mặt của thế giới mà tôi đang sống!