Informant hay Pocket Informant

Đây là ứng dụng Năng suất công việc (GTD) rất hay trên nền tảng iOS và Android.
Phần hướng dẫn mình sẽ cố gắng chuyển tải trong thời gian tới sau khi đã có trải nghiêm đầy đủ.
1
510 lượt xem
1
0
0 bình luận