Mấy hôm nay mình thấy hình như mọi người đều đang nhắc đến hội kín Illuminati. Hôm nay mình đưa ra chủ đề này để mọi người nói lên những gì nình nghĩ nhé. 

Đầu tiên, mọi người nghĩ gì về một "trật tự thế giới mới"? Điều đó có thể thực hiện được không? Nó có ý nghĩa như thế nào với thế giới?
Tiếp theo, mọi người nghĩ rằng Illuminati là tốt hay xấu? Hội có vai trò gì đối với xã hội không?
Cuối cùng, nếu bạn được chọn để trở thành thành viên của Illuminati, bạn sẽ làm gì?
Cảm ơn mọi người đã xem. Đây là bài viết đầu tiên của mình trren Spiderum, mong mọi người ủng hộ