PocketBook Reader (PBR) cung cấp một ứng dụng đọc sách tương tự Kindle nhưng thoáng hơn nhiều vì chấp nhận nhiều định dạng sách thông dụng như Epub, Mobi và Pdf v.v... 
Để sử dụng được đồng bộ đám mây bạn cần có một tài khoản từ đối tác của PBR, ở đây bạn có thể chọn BookLand. 
Bạn vào trang web đăng ký tài khoản của BookLand tại: https://bookland.com/eng/account/registration 
Sau khi hoàn tất đăng ký bạn đăng nhập vào PBR của web tại: https://cloud.pocketbook.digital/browser/en 
Bạn nhập email đã đăng ký ở BookLand ở mục Login và chọn Next. PBR sẽ nhận biết đây là email bạn đã đăng ký tại BookLand, bạn tiêp tục chọn Next. 
Bạn nhập password và chọn vào phần "I agree to Terms of Use and with Privacy policy", phần "Save my password for next time" không chọn cũng được. 
PBR sẽ đưa bạn đến Dashboard, từ đây bạn có thể Upload ebook lên và đọc trực tiếp trên trang web và có thể đồng bộ với ứng dụng trên Android hoặc iOS.
 
Lưu ý: 
  • Ở thiết bị di động bạn cũng chọn cách đăng ký qua tài khoản BookLand. 
  • Nếu bạn có tài khoản Dropbox thì trên thiết bị di động có thể đọc và đồng bộ sách bằng Dropbox nhưng không đọc được trên nền web. 
  • Mỗi tài khoản BookLand được cấp 5GB Data. 
Tóm lại, PBR là một giải pháp để bạn có thể đọc sách trên nền web cũng như tổ chức thư viện của mình một cách thuận tiện. Ngoài ra, PBR cũng cung cấp cả máy đọc sách như Kindle nhưng không được bán ở nước ta.