Học Tiếng Anh Song Ngữ - $1: Trí Nhớ

Đừng học tiếng anh
Đừng học tiếng anh, mà hãy tập trung học những kiến thức hữu ích bằng tiếng anh, rồi tự dưng tiếng anh của bạn sẽ giỏi
Lưu ý nha: Đây chỉ là đoạn kiến thực tôi sưu tầm trên mạng, ko phải kinh nghiệm cá nhân của tôi, nên đừng có hiểu lầm nha.
Câu nói song ngữ về trí nhớ
Improve your ability to recall information!
If you're right-handed, make a fist with your right hand for 45 seconds and later, when you want to retrieve the information, clench the left fist.
Tạm dịch:
Cải thiện khả năng nhớ lại thông tin của bạn!
Nếu bạn thuận tay phải, hãy nắm tay thành nắm đấm bằng tay phải của bạn trong khoảng 45 giây và sau đó, khi bạn muốn triệu hồi lại thông tin đó thì hãy nắm chặt tay trái thành nắm đấm.
Từ vựng:
Nếu ko biết cách phát âm, bạn có thể tra từng từ lên những từ điển trực tuyến và bấm vào cái loa để nghe cách phát âm của nó.
Còn nếu bạn chẳng biết loại từ điển trực tuyến nào thì xem bài viết này nè.
Tôi chia sẻ rồi.
Improve (v): cải thiện
Improve your ability (to...): cải thiện khả năng (làm...) của bạn
Recall (v): nhớ lại
Recall information: nhớ lại thông tin
If: nếu
Right-handed (adj): thuận tay phải >< Left-handed (adj): thuận tay trái
Fist: nắm đấm
Make a fist: nắm tay lại thành một nắm đấm (nghĩa đại loại vậy)
Right hand (n): tay phải >< Left hand (n): tay trái
With your right hand: bằng tay phải của bạn>< With your left hand: bằng tay trái của bạn
Second (n): giây (ý là giây chỉ thời gian á, 60 giây = 1 phút)
For 45 seconds: trong khoảng 45 giây
Later: sau đó
And later: và sau đó
When: khi
Want (to...) (v): muốn (làm...)
Retrieve (v): nhớ lại
Retrieve the information: nhớ lại thông tin
Clench (v): nắm chặt tay
Clench the left fist: nắm chặt tay trái thành nắm đấm >< Clench the right fist: nắm chặt tay phải thành nắm đấm
Ụ lạ, bút tự dưng biết đẻ trứng.
Luộc trứng bút ăn ngon quá, nên ko muốn viết nữa.
Bái bai.
>>>Video mới<<<
>>>Hì hí<<<
8
696 lượt xem
8
2
2 bình luận