Socrates - một nhà triết học Hy Lạp, nổi tiếng với khái niệm "hiểu chính mình". Ngay cả những người tri thức như Ben Franklin và Ralph Waldo Emerson cũng đề cao việc "hiểu chính mình" trong cuộc sống của mình. Trong cuốn tự truyện của Flanklin, ông vận dụng việc hiểu rõ bản thân để phát triển các cái kế hoạch của bản thân. Ngược lại, Emerson cho rằng việc hiểu rõ bản thân là khái niệm vững chắc của chúng ta để kết nối với Chúa trời. Thậm chí ngày nay - sau hàng ngàn năm Socrates qua đời - khái niệm hiểu rõ bản thân vẫn luôn trường tồn.
Socrates nhà triết học Hy Lạp vĩ đại nhất mọi thời đại.
Trên thực tế thì “hiểu biết bản thân” vẫn hữu ích trong thời hiện đại hiện nay và giúp mọi người đưa ra lựa chọn tốt hơn trong quá trình rèn luyện bản thân. Giống như việc tập thể dục ăn kiêng vậy. Khi phải sống trong một thời đại có quá nhiều sự lực chọn thì thường chúng ta luôn cho rằng cái tốt nhất cho bản thân mình cũng chính là cái phổ biến nhất, được mọi người ưa chuộng và được quảng cáo nhiều nhất. Như ngành nào nhiều người học nhất thì bạn lại cho rằng ngành đó là tốt nhất cho bản thân, khái niệm nào mà ai cũng có thì luôn là tốt nhất và khi được hỏi đối với bản thân anh thì cái gì là tốt nhất thì 90% không biết câu trả lời.
Từ quan điểm khoa học, “hiểu biết về bản thân” không đề cập đến những phẩm chất như quan điểm, thói quen hoặc giá trị - tất cả những điều này có thể và có khả năng thay đổi nhiều lần trong cuộc sống của bạn -  những khía cạnh cốt lõi về tính cách của bạn ổn định qua thời gian.  Mặc dù về tổng thể tính cách của bạn là duy nhất nhưng chúng tôi có thể hiểu xu hướng tính cách của bạn theo năm yếu tố được gọi là “5 yếu tố lớn”: Cởi mở (sáng tạo và sở thích trừu tượng), Tận tâm (đạo đức làm việc và trật tự), Hướng ngoại (hòa đồng và nhiệt tình), Tính dễ chịu (lòng trắc ẩn và tính lịch thiệp), và Chủ nghĩa thần kinh (khuynh hướng cảm xúc tiêu cực).
                                                                        Nguồn: Thomas Rutledge Ph.D.