Cứ thở dài
Mệt mỏi rồi
Cứ uể oải
Không phải nói

Không chê tồi
Lại đây ngồi
Có nhạc đấy
Mà không lời

Sai hay đúng
Không giải thích
Không quan tâm
Không chỉ trích

Muốn cứ khóc
Trên tay tôi
Nỗi buồn này
Quên ngay thôi!
(17.02.2021)
Dar.White.Kiss