Với mỗi con người, sự vật, sự việc trên cuộc đời này sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn rất nhiều nếu mọi người HIỂU nhau. 
Mọi thù oán, tranh cãi, tranh luận sẽ không đi vào ngõ cụt nếu các bên HIỂU ra vấn đề.
Nhưng để đi đến được chữ HIỂU, thường thì mọi người sẽ đi qua QUYỀN LỢI của bản thân mình trước tiên, vì sự ích kỷ, vì sự hiếu thắng, vì muốn có quyền được hiểu và thấu hiểu. 
Vậy bạn đã bao giờ sẵn lòng để HIỂU chưa ? Nếu có thì bạn đã góp phần làm cho cuộc sống tươi đẹp và tích cực hơn. 
Đầu xuân năm mới, chúc các chú nhện mọi điều tốt lành nhất sau khi có được sức khỏe dồi dào.