Nhớ mãi cái bài học về "hệ quy chiếu" trong sách vật lý 10. " cùng một sự kiện vật lý, khi ta thay đổi hệ quy chiếu thì vị trí và thời gian xảy ra sẽ khác nhau. Thầy mình dạy rằng- " trái đất quay quanh mặt trời hay mặt trời quay quanh trái đất thì đều đúng cả, chỉ khác việc em đang đứng ở đâu thôi. Cuộc sống cũng vậy, phải tạo cho mình nhiều góc nhìn... ( đoạn này mình quên rồi...). Từ ấy luôn cố tạo cho mình thật nhiều góc nhìn, lúc gần, lúc xa, đôi khi mình tưởng tượng nếu có một con mắt ở ngón chân hay là đầu gối thì có khi chúng ta chẳng bao giờ vấp ngã. Ờ! Thế đấy tạo cho mình thật nhiều góc nhìn mới thấy cuộc sống có nhiều thứ thay đổi hơn là vị trí và thời gian.