Mình không phải là thành viên hoạt động nổi trội của diễn đàn này, chỉ là vô tình đọc được bài viết "Đặc quyền dốt nát. Khi dốt nát trở thành vũ khí của giới bình dân", thì mình có 2 thắc mắc nho nhỏ cần mọi người giải đáp giùm và rất vui nếu tác giả làm điều đó.
1. Tác giả dựa trên điều gì để xây dựng lên khái niệm "Giới bình dân"
2. Không biết bản thân tác giả đã tự đặt mình vào giới nào và dựa trên điều gì để có thể đặt mình vào đó?
Rất mong có được ý kiến của mọi người!