Đây là câu chuyện về việc thay đổi góc nhìn từ cực đoan, từ hẹp sang rộng, sang cởi mở và hòa bình.
Nếu có tiếp xúc với những content được làm từ các Vegan Activist - Nhà hoạt động thuần chay hoặc những fanpage vegan memes thì sẽ dễ dàng tìm thấy những chủ đề như Debation between vegan & non-vegan, Memes about non-vegan thinking or stuff like that. Có những cái cũng khá là logic và hợp lí, có những cái cũng khá extreme.
Nói không ngoa thì ban đầu mình cũng có những suy nghĩ hơi extreme như vậy với non-vegan. Kiểu như không thích những lúc mọi người trong công ty hội hộp ăn uống đồ mặn, muốn bạn cùng phòng ăn chay vì sống chung thì việc nấu nướng, mùi vị khá là ảnh hưởng. Hoặc vegan là nhất và mọi người đang ngược đãi với thú vật quá nhiều phải lên án. Kiểu thế.
Nhưng dù gì đi nữa thì mình tin chắc bản thân mình không thực sự có những ý niệm ghét bỏ hay xem thường đó. Không hề có!
Luôn luôn có một cái neo trong bản thân mình và ở tất cả. Một cái neo niềm tin về mọi người có thể tốt, tốt hơn và tốt hơn mỗi ngày. Cho nên, chiếc neo đó đã giúp mình cởi mở hơn mọi người, hòa đồng hơn với đồng nghiệp, với bạn cùng phòng, với ba mẹ và em gái. Rồi khi tiếp xúc nhiều hơn và khi lúc nào cũng tập nhìn vào khía cạnh tốt của người khác thì mình càng khiến cái neo đó to bự hơn.
Không đâu xa bản thân mình trước đó cũng là non-vegan peeps, cũng đầy những cảm xúc và lời nói tiêu cực về cuộc đời, sự vật, sự việc.
Hơn nữa nếu xem xét từ góc cạnh của những người đang làm ngành chăn nuôi hoặc giết động vật, họ cũng sẽ có những câu chuyện phía sau và có thể thực sự là họ không bao giờ muốn trở thành một người bạo tàn như vậy. Nếu như tình thương và sự thật có thể lên tiếng thì mình tin rằng họ cũng sẽ cố gắng thay đổi.
🌿Thế nên mình chọn và thay đổi góc nhìn sang kiểu “Đại đồng” – hòa đồng và cởi mở để chấp nhận và mở ra lối đi cho nhau. Nếu không thì cũng sẽ không có group của chúng ta. Hành trình being a vegan peeps không phải một sớm một chiều, nó cứ ra rỉ và được vun bồi day in day out không ngừng. Do đó ai cũng có cuộc hành trình của riêng mình, chỉ mong rằng mọi người sẽ tìm và đến đích thật nhanh để đạt được điều tốt đẹp nhất.
Trí huệ Solomon
Hình bên trên là bộ trang sức có tên Trí Huệ Solomon. Solomon là một vị vua tài đức và giàu trí huệ được kể đến trong Kinh thánh Hebrew và Kinh Koran. Ý mình muốn nói về Tình Thương phải đi đôi với Trí Huệ, không thả quá xa mà cũng không buộc quá chặt. Như cách mình chọn để làm bạn và ủng hộ, giúp đỡ mọi người trên con đường của môi người vậy. 
Vậy nhé, Always Love You! 💛💛🧙🌸🌷
---
Follow my page for vegan news and stuff: https://www.facebook.com/thveganbroccoli