Theo mối quan hệ biện hộ cá nhân thì mình nghĩ đường đi làm và tương lai của mình ở đấy có mối liên hệ tỉ lệ thuận với nhau 
Công ty VNX, sang đường hơi vất vả, đường to hơi khó đi, lộ trình hơi phức tạp, mình thọ 1 năm 2 tháng, kết thúc gian truân vất vả.
Công ty UNX, sang đường cực kì vất vả, đường xa tít chân mây, lộ trình nhiều chướng ngại, mình thọ 4 tháng, kết thúc êm đềm nhưng quá trình lại nhiều buồn rầu ủ ê vì buồn chán.
Tổ hợp/ sư môn TX, đường dài 1 lối, giao thông không chút trở ngại, sáng dậy đi làm bon bon phơi phới, đi làm cũng hơi ngắt quãng nhưng cũng suốt từ năm 2014 đến nay.
Nay sau 1 thời gian tìm tòi cuối cùng mình cũng đã tìm ra 1 lộ trình bằng phẳng mới ở nơi chốn mới. Nhiều người mà nghe sẽ thấy mình rảnh rỗi đi đường vòng để tránh sang đường nhiễu nhương, dưng mà dù sao nó cũng là nơi mà mình tìm được đường nhẹ nhàng mà đi (Dù hơi lâu). Mong tương lai sẽ tiếp tục tuân theo nguyên tắc bàn tay vô hình của nền kinh tế để mình có 1 career mượt như con đường mình mới tìm ra vậy 
Thế còn các cậu, con đường đi làm của các cậu thế nào :)