Thật ra đây không phải là bài viết đầu tiên của mình ở trên mạng. Bài viết đầu tiên của mình trên internet thậm chí không phải bằng Tiếng Việt mà bằng Tiếng Anh. Không phải vì kiêu kì hay là coi thường Tiếng Việt đâu, chỉ là, khi mà mình thành công nhiều trong một cái gì đó thì mình cảm thấy thoải mái hơn khi mà sử dụng nó.
Tiếng Anh của mình được khen nhiều lắm. Hồi cấp 3, lúc nào thi Tiếng Anh cấp thành cũng có giải. Còn Tiếng Việt thì không được khen mấy nên cũng ngại viết hơn. Mình cũng không nghĩ là mình sẽ viết bài này ngày hôm nay đâu. Nhưng mà, lòng vòng trên Spiderum, đọc từ những người viết hay làm thấy cũng ngứa nghề lắm. Vì thế, hôm nay, mình ra khỏi vùng an toàn để viết vài dòng tâm sự.
Có thể mình viết chưa hay và mình không có tốt chất làm văn sĩ. Nhưng mà, cộng đồng Spiderum có vẻ cũng dễ chịu. Hi vọng mình có thể sử dụng đây như một kênh để luyện tập đôi chút.