Cũng giống như câu cá
Tôi chả buồn mắc mồi
Để cho nước tự trôi
Nhưng nước vẫn hững hờ
Phải chăng nước cũng chờ
Một người làm nước chảy
- Lăng Bích Thiên -