Bình thường đa số chúng ta chỉ dừng lại ở 2 cấp độ đọc đầu tiên: 
Đọc biết và Đọc hiểu.
Vậy các cấp độ cao hơn là gì và lợi thế khi bạn nắm rõ 6 cấp độ này sẽ như thế nào? 
Cùng tôi hướng tới những điều thú vị trong video này nhé.
#Booksvts