Có vẻ những người đọc nhiều sách, phong cách nói chuyện cũng khác người thường, đôi khi thấy giống như một ông theo Kito nói chuyện với một ông theo đạo Phật về niềm tin vậy 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️
Hệ quả của các chiến dịch kêu gọi/khuyến khích đọc sách của cộng đồng, của các nxb, nhà sách là tạo ra một nhóm người thỉnh thoảng lại đăng bài “Đây là giá sách nhà em, khoe giá sách nhà các bác đi nào” và bên dưới là 73849 cmt chụp ảnh giá sách của những người khác, hoặc “mỗi tháng các bạn đọc bao nhiêu quyển sách thế?” “Làm thế nào để tăng tốc độ đọc hả mọi người?” 
Ủa chi zậy? Đọc sách mà làm như cày phim bộ!
Đọc nhiều sách chưa bao giờ là có hại, mình nghĩ thế. Nhưng đọc phải có lí do, vd đọc sách để tán gái cũng là một lí do, nhưng nếu đọc sách để tán gái thì đừng dùng những kiến thức đó để dạy dỗ người khác cách làm người.
Riêng mình thấy việc đọc có giá trị nhất khi đọc một quyển sách mà thấy mình trong đó, tức là có thể hiểu điều người ta viết bằng trải nghiệm của mình.
Nhân tiện thì Lev Tolstoy quá đỉnh, đọc Anna Karenina và thấy mình trong mọi nhân vật, trong rất nhiều tình huống.
Ảnh: unplash.