[Dịch thơ] Song: Go catch a falling star - John Donne

Hãy đi bắt một vì sao băng

[Bản thân người dịch cũng không hiểu mình dịch cái gì :<]
Cảnh trong phim "Howl's moving castle"Hãy đi bắt một vì sao băng,
     Làm rễ cây mandrake đẻ nhánh,
Cho ta biết những tháng năm qua đã ở đâu,
     Hay kẻ nào đã chẻ bàn chân quỷ dữ,
Dạy ta biết nghe tiếng nhân ngư hát,
Hay tránh mình khỏi sự xúi giục của nỗi tị hiềm,
            Và tìm
            Cơn gió
Được sinh ra để làm mạnh thêm những ý chí những kẻ chân thành.

Nếu người được sinh ra cho những cảnh lạ kỳ,
     Những điều mà mắt thường không nhìn thấy,
Hãy đi mười vạn ngày và đêm,
     Đến khi nước thời gian gội phai mái tóc,
Người, khi trở lại, hãy kể ta nghe,
Những kỳ quan mắt người đã thấy,
            Và thề rằng,
            Chẳng nơi nao
Tồn tại một người đàn bà chung thuỷ, và xinh đẹp.

Nếu người tìm được nàng, hãy cho ta hay,
    Một cuộc viễn du sao mà ngọt ngào thế;
Nhưng không, ta sẽ không đi đâu,
    Dù cho có thể gặp nàng ở ngay nhà bên cạnh;
Dù nàng từng chung thuỷ, khi người lần đầu gặp,
Và cứ thế, đến lúc người viết thư
            Nhưng rồi nàng
            Vẫn sẽ thành
Ảo mộng, trước khi ta đến, với hai, hay ba người.


Nguyên tác: 
Go and catch a falling star,
     Get with child a mandrake root,
 Tell me where all past years are,
     Or who cleft the devil's foot,
 Teach me to hear mermaids singing,
 Or to keep off envy's stinging,
             And find
             What wind
 Serves to advance an honest mind.

 If thou be'st born to strange sights,
     Things invisible to see,
 Ride ten thousand days and nights,
     Till age snow white hairs on thee,
 Thou, when thou return'st, wilt tell me,
 All strange wonders that befell thee,
             And swear,
             No where
 Lives a woman true, and fair.

 If thou find'st one, let me know,
     Such a pilgrimage were sweet;
 Yet do not, I would not go,
     Though at next door we might meet;
 Though she were true, when you met her,
 And last, till you write your letter,
             Yet she
             Will be
 False, ere I come, to two, or three.
4
1275 lượt xem
4
4
4 bình luận