Những bài viết này của mình chỉ mang tính chất học tiếng anh . Bài dịch cũng rất đơn giản , dành cho các bạn mới đầu học . Mình dịch ra để vừa nhớ bài , vừa học bài. Các bạn đang học tiếng anh cũng có thể tham khảo. 
I arrive in Guatemala on The Day of the dead , november 1st . I'm curious about this holiday, so I go to the cemetery to see what's happening . What I find is quite interesting.The atmosphere is like  a party. There are people anywhere. Families are siting around the graves of their dead . They clean the graves and add fresh flower . I walk through the cemetery and admire  the beauty  of  all the colorfull flowers. There is also color in the sky, because many kids are flying kites . Some families are having a picnic next to the graves. They eat , drink and chat together . People laugh and smile . In the Unites States , cemeteries are always somber. We certainly never have festivals or parties next to graves . We don't laugh or play music or flying kites in cemeteries either. I find that i prefer the Guatemala approach . I like the way they remember and celebrate those who have passed way . I like that they acknowledge death , instead of denying it the way Americans do. I like that there is life, as well as death , in their cemeteries . Guetamala call it ''The Day of the Dead''  but it also a day to appreciate life.
curious : ham muốn hiểu biết , tò mò
cemetary: nghĩa trang
atmosphere: bầu không khí
grave: ngôi mộ
flying kite: thả diều
somber: ảm đạm 
certainly: chắc chắn
prefer: thích
approach : tiến tới , tới gần
celebrate: tổ chức
passed way: qua đời 
acknowledge : thừa nhận , lòng biết ơn
death: cái chết , sự chết
instead of : thay vì , thay thế
denying: từ chối , phủ nhận
appreciate: đánh giá đúng , nhận thức
Tôi đến Guatemala để tham dự ngày lễ The Day of the dead vào ngày 01/11 diễn ra hằng năm . Tôi rất tò mò về ngày lễ này , do dó tôi đến nghĩa trang để xem thử việc gì đang diễn ra ở đây.Và tôi đã tìm thấy cái điều mà mình cảm thấy thú vị . Không khí nơi đây giống như một buổi tiệc . Có rất nhiều người ở  đây. Những người thành viên trong gia đình ngồi xung quanh ngôi mộ của người thân đã khuất . Họ lâu dọn và đặt những bông hoa tươi bên cạnh ngôi mộ .Tôi đi dạo khắp nghĩa trang và đắm chìm trong cảnh đẹp nơi đây bởi những bông hoa đầy sắc màu . Ở trên kia , bầu trời đầy màu sắc , là vì những cánh diều của các cô bé , cậu bé đang được bay lên. Một vài gia đình cũng đang đi dã ngoại bên cạnh những ngôi mộ . Họ ăn , uống , nói chuyện cùng nhau. Mọi người cười vui vẻ cùng với nhau. 
Ở Mỹ , Không khí ở nghĩa trang luôn luôn ảm đạm , họ chắc chắc không bao giờ tổ chức lễ hội hay tiệc ở bên cạnh những ngôi mộ . Họ không cười , mở nhạc hay thả diều ở nghĩa trang .Tôi cảm thấy mình thích cái cách mà người ở Guatemala nghĩ về cái chết . tôi thích cái cách họ nhớ và tổ chức những buổi tiệc cho những người đã khuất. Tôi thích cái cách họ nghĩ về cái chết , thay vì phủ nhận như người mỹ vẫn làm. Tôi thích cái cách họ nhìn nhận cuộc sống cũng như cái chết  .Người Guatelame gọi nó là '' The Day of the Dead'' nhưng nó cũng nó một ngày đáng nhớ trong cuộc sống này .