Đã lâu rồi anh chẳng hát
Để ngân nga quyện với tiếng cười
Đã lâu rồi quên những lời thủ thỉ
Tiếng thì thầm bên tai người lúc đêm khuya

Đã lâu rồi anh chẳng còn tinh tế
Không coi em như nữ thần thuở ban đầu
Đã lâu rồi và những lời nhắn nhủ
Cũng thưa dần cùng với thời gian trôi

Đã lâu rồi ta chẳng còn như cũ
Từ tâm hồn, tính cách đến thói quen
Anh chẳng biết còn em thì bỏ ngỏ
Mặc thân mình cho nhân thế cuộc đời.