Nếu bạn muốn thử trải nghiệm một thí nghiệm kì diệu nho nhỏ này, hãy dành 15 giây nghĩ đến một vấn đề bạn đang rất phân vân, cần tìm câu trả lời. 
Hãy đặt câu hỏi dưới dạng Có/ Không, ví dụ như: Liệu tôi có nên đồng ý nhận công việc này hay không? Có phải tôi nên chuyển đến một thành phố mới? Hay Liệu đây có phải một mối quan hệ phù hợp cho tôi ở thời điểm này hay không? Sau đó chọn tay trái hoặc tay phải của mình. Viên đá trắng nắm câu trả lời có, và viên đá đen là không. 
Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời ở cuối video này.