Nói với em một lời trước khi xa rời đớn đau mang một đời
Nói với em một lời trước khi xa rời
Chỉ mong khi gặp lại đã quên được người
Chỉ mong sau này khi gặp  lại em sẽ quên được anh
Thực ra em cũng không nhớ về anh nhiều đến thế
Chỉ là em nhớ em được sống với đúng tuổi trẻ của em thôi
Thank you