Em thân mến, khi đọc lại bài viết này, em chắc chắn hơn tuổi chị và đã hiểu biết được nhiều thứ hơn chị của hiện tại rồi. Thế nhưng chị vẫn xưng là chị với một tâm thế trưởng thành nhất có thể. Chị ôm em một cái nhé. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. "The past is in the past."- Suy cho cùng thì quá khứ vẫn là quá khứ. Em đau khổ vì những việc đã xảy ra trong quá khứ và những mối e sợ vì tương lai. Em không thấy đau khổ vì giây phút hiện tại. Be strong, my little girl <3, I'm here, in your past, still lovin' you until you forget me forever.
Em còn nhớ danh sách em viết ngày hôm qua chứ?
LEARN
- Swimming
-Guqin
-Guitar
-Traditional Chinese Rituals
-Western Rituals
-Surfering
-Kayak
STUDY
-Embroidery
-Western Calligraphy
-Vietnamese Calligraphy
-Chinese Calligraphy
-Fine arts
-Design logo
Em còn nhiều thứ em thích hoặc từng thích chưa được học, hoặc chưa học sâu, em còn nhiều nơi em muốn đến du lịch cùng cha mẹ. Em đừng gục ngã. Uhm chị thấy mấy câu này nó sao sao vì cuộc đời mình lên lên xuống xuống, thành - trụ - hoại - diệt cứ lặp đi lặp lại mãi. Nhưng té xuống đến tận cùng cảm xúc thì vẫn tiếp tục đứng lên em nhé. We still here. For supporting you.
Hoalhas in the past and Hoalha in this moment.
You still be loved. Kể cả khi em đến cuối cùng.