Mặt trái của tư tưởng cá nhân, của lối độc thân là thế giới sẽ có nhiều rác thải hơn. Ví dụ nếu bạn sống một mình thì bạn vẫn phải dùng một cái máy giặt, một cái tủ lạnh và sau 7 năm, 10 năm cái máy giặt, tủ lạnh này sẽ trở thành rác và một mình bạn sẽ cũng sẽ thải ra trái đất một lượng rác như vậy. Giả sử bạn sống độc thân và giả sử trái đất có 50% nam và 50% nữ và giả sử là chế độ hôn nhân là một vợ một chồng vậy thì kiểu gì cũng sẽ dư ra 01 cô gái độc thân, và cô gái độc thân kia cũng sẽ dùng nguyên một cái máy giặt, một cái tủ lạnh, tổng cộng là hai con người này sẽ thải ra trái đất 4 chiếc bao gồm 2 cái tủ lạnh máy giặt của người này và 2 cái tủ lạnh máy giặt của người kia. Nếu bạn có một gia đình và hai người này sống chung thì sau 7 năm, 10 năm hai con người này chỉ thải ra trái đất 2 đồ rác mà thôi. Cho nên nếu bạn thực sự là con người có đạo đức, nếu bạn không muốn mình trở thành tội đồ của trái đất, sống trong đời bớt gây nghiệp, bớt phá hoại tới trái đất thì hãy học cách sống tập thể, học cách kết hôn với người khác cho bớt gây nghiệp. Cho nên nếu bạn cũng thích một ai đó vậy thì hãy nói với cô ấy rằng: "Anh muốn kết hôn với em bởi vì anh yêu trái đất, anh không muốn trái đất này có quá nhiều rác thải, bởi vì nếu mỗi người đều cứ sống độc thân như vậy thì trái đất này sẽ có quá nhiều rác thải." . “Lợi cho mình mà hại nhơn gian, Cái lợi ấy chỉ làm tuyệt lộ.” ― Thanh Sĩ Hiển Đạo - Thần Cơ Thật Luận . “Khiến kẻ khóc mình cười đâu nỡ, Làm mình vui kẻ khổ sao đành; Nên cho nhau được bình thanh, Giữa mình với kẻ an lành như nhau.” ― Thanh Sĩ Hiển Đạo - Tình Đạo Phật . “Mỗi công dân là một tế bào của xã hội, cứu rỗi chính mình cũng chính là giải cứu thế giới.” — Nguyễn Thanh Hải