CV là gì?

Để hiểu rõ sơ yếu lý lịch, trước tiên bạn phải biết từ sơ yếu lý lịch có nghĩa là gì. CV là viết tắt của “Curriculum Vitae” trong tiếng Anh và được dịch là Sơ yếu lý lịch trong tiếng Việt. Nhưng trên thực tế, CV là bản tóm tắt những thông tin quan trọng nhất của ứng viên khi tìm việc như: kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, các kỹ năng liên quan đến việc làm hiện tại

Cách viết CV xin việc chuyên nghiệp

Viết CV xin việc đầy đủ các mục thông tin như
1. Thông tin cá nhân trong CV
2. Mục tiêu nghề nghiệp trong CV
3. Kinh nghiệm làm việc
4. Kỹ năng
5. Điểm mạnh, điểm yếu