34. Nhân Bản Vô Tính
Nếu dùng Tế Bào Sinh Dưỡng còn khỏe mạnh của Tony sau đó Nhân Bản Vô Tính thành Phôi rồi dùng Cỗ Máy Thời Gian để cho Phôi lớn thật nhanh thì sao nhỉ. Đỡ phải nhảy qua Vũ Trụ khác