Yêu là đây ư?....
Đầu cô đặc vẫn đó một bóng người
Thở cũng khó nói chi mần công việc
Phiền lòng tơ rối, níu lại vương, mỏi mệt
Ngả lưng, thức giấc, mê tỉnh mãi y nguyên.
...
Con tim lúng túng, giờ sao nhỉ
Lý trí bảo không, chả có gì
Hay thử liều đi 1 lần tuổi trẻ
Nhưng lại rụt rè lỡ mất bạn thì sao?
...
Yêu ra sao nhỉ, mà ngờ khó quá
Ngọt đắng cà phê lỡ nhấp là ghiền
Bè bạn bảo đó là tuổi trẻ
Người đời dỏng dạc định duyên rồi.
...
Một lần lỡ, một lần, rồi lần lỡ
Thôi thì khó quá phó mặc trời
Trời thương trời đẩy cho đằng tốt
Lỡ mất thì thôi, mãi bạn bè.