Chào các bạn, Hoàng tử đẹp trai hôm nay lại trở lại. Mỗi tội lần này tôi không đem đến kiến thức mà là một bài tranh luận về võ thuật.
Như đã nhắc đến trong bài viết Triết học trong Taekwondo có sự khác biệt nhất định giữa võ và võ thuật.
Trong đó,
Võ đơn giản là Phương thức chiến đấu và chiến thắng

còn võ thuật thì phức tạp hơn.
Võ thuật đã nâng lên tầm nghệ thuật trong chiến đấu đồng thời được xây dựng trên nền tảng triết học sâu sắc.

Như vậy võ thuật bao gồm cả khả năng chiến đấuthuật. Điều này được thấy rõ trong các môn châu Á như Karate, Judo, Vịnh Xuân, Taekwondo v.v...

Các môn võ thuật thường có hệ thống quyền gắn liền với một đạo lý nào đó truyền đạt cho võ sinh. Điều này sinh ra võ đạo. Các môn phái khác nhau võ đạo có chút khác nhau nhưng về cơ bản đều là những chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực làm người có giá trị xuyên suốt lịch sử.
Tóm lại, theo cá nhân tôi võ thuật khác với võ ở chỗ có tính nghệ thuật, hệ thống quyềnvõ đạo. Như vậy, với hiểu biết của tôi, các môn như Boxing, Muay Thái, kiếm liễu (nhiều khả năng là hầu hết các môn bắt nguồn từ phương Tây đều như vậy) v.v... thiếu các yếu tố quan trọng trên nên không phải là võ thuật

Ý kiến các bạn thế nào?