Quan điểm cá nhân!
Không biết có nhiều người như tôi không lúc trước thì rất nhiều, giờ thì cũng đỡ hơn lúc trước. Mỗi lúc hành động việc gì đó thì tôi lại suy nghĩ lại mình hạnh động có đúng ý người khác chưa. Nêu sai thì sai ở đâu. Làm thế nào để làm làm hài lòng người mà mình đã tiếp xúc -đã nói chuyện đây. Rất sợ người ta phật lòng. Nhưng về sau thì tôi nghĩ tôi không có quá nhiều thời gian trong cuộc sống này.
Nên tôi không dành thời gian cho việc suy xét quá khứ , làm hài lòng người khác và vấn vương những lỗi lầm của mình đã gây ra. Hãy dành thời gian đẹp nhất khi bạn còn nghe , còn thấy, còn nhìn, còn ngửi được mùi hương xung quanh bạn, cảm giác những gì đang hiện diện quạnh bạn.
Và cố gắng cho cuộc sống của tương lại. Tập trung vào hạnh phúc từng phút giây hiện tại tách mình khỏi những thứ xung quanh không đáng giá.
22/06/2020