Biện minh nỗ lực

Bạn NỖ LỰC? Giỏi đó.
Nhưng thực ra thì......
cũng thường thôi.


#Source: https://goo.gl/MkXnY2
#LÚA_HÓA_KIẾN_THỨC
70
2910 lượt xem
70
14
14 bình luận