Vạn vật trên hành tinh này đều sinh ra từ vật chất và mang theo năng lượng, từ cơ thể đơn bào đến đa bào, từ phân tử đến nguyên tử,…Con người cũng thế mang trong mình vật chất và năng lượng từ vũ trụ. Con người là một cơ thể sống phát triển do sự trao đổi vật chất và năng lượng do sự tích tụ dẫn đến tăng khối lượng cũng đồng nghĩa việc tăng năng lượng( theo công thức E=mc2 của Albert Einstein), nhưng trong nội tại của mỗi người lại tồn tại một dạng năng lượng mà tôi vẫn thắc mắc bao nay đó là năng lượng ý thức. Những thắc mắc ấy tôi đã tự hỏi bản thân từ khi còn nhỏ lúc học được định luật bảo toàn năng lượng( của Noether), định luật được phát biểu “ Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác hay từ vật này sang vật khác”. Tôi tự hỏi sau khi con người chết đi các chất hữu cơ sẽ phân hủy thành các chất khí, thành bã hữu cơ, là thức ăn cho một số côn trùng và vi khuẩn,… tóm lại cái vật chất được chuyển hóa thành các dạng khác nhau như khí, lỏng,…nhưng cuối cùng thì vẫn được cấu tạo từ các hạt cơ bản mang năng lượng, cũng đồng nghĩa năng lượng chuyển từ dạng này sang dạng khác, Vậy ý thức con người sẽ đi đâu ? Cấu tạo ý thức là gì ? Ý thức có năng lượng không ?
               Ý thức theo định nghĩa của triết học Mác - Lenin là một phạm trù song song với phạm trù vật chất, theo đó ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất khách quan vào bộ óc con người, Ý thức có mối quan hệ hữu cơ với vật chất. Nói cách khác ý thức là toàn bộ tri thức, tình cảm, niềm tin, lý trí, ý chí,…Ý thức giống như định nghĩa về thế giới xung quanh con người, ý thức không tồn tại nếu thiếu bộ não con người. Bộ não con người là một tổ chức vô cùng phức tạp đến nay các nhà khoa học vẫn chưa tìm hiểu rõ, bộ não cho phép ta hay bản thân nó tự học hỏi, tự logical, tự suy diễn, thậm chí tự hại bản thân nó,…giống như có rất nhiều bản thể tự tranh luận nhau, kết hợp với các yếu tố bên ngoài dẫn đến sự logic hóa rồi đưa ra quyết định. Ví dụ trích từ tâm lý học: như khi bạn đi học nhưng bạn lười và không muốn đi học, thế là 3 bản thể xuất hiện: một là bản thể lười, hai là bản thể siêng năng, ba là bản thể logic làm nhiệm vụ xem xét 2 bản thể trên đưa ra lý luận thuyết phục và ra quyết định. Các yếu tố bên ngoài làm luận chứng cho bản thể 1,2 vì lý do hôm nay cô không điểm danh nên bản thể một chiến thắng, thế là bạn nghỉ học. Mọi hoạt động trong nhân cách sinh động của con người cũng từ ý thức, ý thức làm ta suy nghĩ, cho ta cảm xúc, hay khiến ta làm một hành động gì đó, tất cả đều tốn năng lượng của vật chất cả. Vậy nó là một dạng gì mà uy lực chi phối đến như vậy, chắc hẳn ý thức là một dạng năng lượng đặc biệt tồn tại dạng lượng tử không xác định, đến các nhà khoa học vẫn chưa xác định rõ ý thức là như thế nào chỉ biết nó tồn tại dạng lượng tử trong các sợi vi ống của tế bào não. Thế giới mà ta đang nhận thức được hay chính ý thức của bản thân tôi đang thắc mắc đây là thế giới vật chất, mọi sự việc, sự vật đều gắn liền với vật chất, vì vậy không có một câu trả lời nào cho dạng năng lượng lượng tử mà không có vật chất cả. Nên chỉ có khả năng là suy đoán theo sự hiểu biết của con người vì rằng ý thức là định nghĩa thế giới, là thế giới khách quan trong con người, nếu định luật bảo toàn năng lượng vẫn đúng trong mọi hệ quy chiếu thì ý thức sẽ chuyển sang dạng năng lượng khác ở một hình thái khác ở thế giới khác, thế giới khách quan khác hay còn gọi là thực tại vô hạn nơi mà cả 2 hình thái của ý thức có chung nguồn gốc không nhận ra nhau. Theo bạn linh hồn là gì ?