Nào 08052020!
Sáng:
- Giặt hết một lượt balo.
- Hoàn thành phần bài tập lớn 2 môn học.
- Thực hiện ngày 4 Writing challenge.
Chiều:
- Đi cắt tóc.
- Vào với bà.
Tối:
- Keep track nhóm QTTC.
- Sắp xếp lại ideas cho buổi meeting ngày mai.
- Xem "Fight club".
- Ngủ sớm.
Eo ơi có những ngày cái chal đơn giản nhẹ nhàng dã man. TQH ạ :)