Dec 06, 2019
4 : 43 pm
playing Test drive by Joji

Cô gái à, mọi chuyện sẽ ổn thôi nên đừng lo. Vũ trụ sẽ gửi những điều tốt lành đến vào tháng 12 này nên đừng buồn cũng đừng suy nghĩ tiêu cực. Nếu thế giới có không công bằng thì mình vẫn còn chị ở dầy. Hãy giữ nguồn cảm hứng. Giữ nhiệt huyết và đừng từ bỏ.

Mình đang làm rất tốt nên đừng lo chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi nhé !