vậy cái quan trọng vẫn là học làm, bởi vì đó là khối óc hàng tỉ người tài giỏi đi trước họ bỏ cả ngàn năm vào đó, điều mình cần là tổng quát hóa nó lên, và khi tổng quát hóa đến cuối cùng sẽ về toán học