bikeradar

Lửa cháy nơi khoang đùi
Gió mải rít bên tai
Mưa rơi như trút nước
Xối vào đầu vào vai
Ướt đẫm và lạnh buốt
Tôi là ai, là ai

Lai giữa Nam và Bắc
Lạc giữa Toán và Văn 
Vẫn còn đang băn khoăn
Mình là ai vậy nhỉ?
An.
câu Tôi là ai, là ai được viết bởi Trịnh Công Sơn